سفارش تایپ / پاورپوینت

جهت سفارش تایپ و یا طراحی پاورپوینت مناسب با ارائه خود فرم زیر را تکمیل و ارسال کنید.

* در فرم تیک تایپ و یا پاورپوینت را بزنید.

* در صورتی که نیاز دارید پس از تایپ ، پاورپوینت نیز طراحی گردد هر دو گزینه را علامت بزنید.

 

=