مشاوره کنکور

 

جهت ثبت سفارش مشاوره کنکور خود فرم زیر را تکمیل و ارسال کنید.

مشاوره کنکور تجربی 

با توجه به تقاضای بالای رشته های پزشکی تیم مشاوره و برنامه ریزی حرفه ای  با دقت خاصی انتخاب شدند و تا پایان کنکور و کسب نتیجه مطلوب در کنار دانش آموزان حضور دارند.

مشاوره حضوری و غیر حضوری به صورت هفتگی و ماهانه

برنامه ریزی فردی متناسب با وضعیت تحصیلی هر شخص

مشاوره تلفنی مستمر و همراهی دانش آموزان تا لحظه کنکور

مشاوره  و انتخاب رشته کنکور در شهر های تهران ، کرج و ساری به صورت حضوری امکان پذیر می باشد.

گروه ریاضی و علوم انسانی به زودی اضافه می گردد.

=