Mohamad
Admin
10 پست ها

مهندسی کشاورزی (معرفی رشته و گرایش)

مهندس کشاورزی فعالیت‌های مختلفی را انجام می‌دهد. به توسعه استفاده از ماشین آلات کشاورزی و پیاده سازی فرآیندهای صحیح و علمی کشاورزی، باغبانی و جنگلداری می‌پردازد. مهندس کشاورزی دارای دانش و