علمی و پژوهشی

آشنایی با سازمان اعتبارسنجی مقالات علمی ISI

سازمان اعتبار سنجی مقالات علمی که بصورت دقیق و تخصصی در این موضوع فعالیت دارد که بصورت اختصاری ISI گفته می‌شود. به همین دلیل آی اس ای معیاری برای بررسی اعتبار یک مقاله علمی در سطح بین المللی است. مؤسسه ISI خدمات مربوط به پایگاه‌های داده، فهرست کتاب‌ها و مقالات